Air New Zealand (NZ) Flight Status

Top 3 flight numbers of Air New Zealand

NZ 2, NZ 1, NZ 7 - Track flight Air New Zealand

All flight numbers of Air New Zealand

NZ 1205 CHCDUD
NZ 1205 AKLWLG
NZ 1206 ZQNAKL
NZ 1206 DUDAKL
NZ 1206 WLGAKL
NZ 1206 CHCAKL
NZ 1207 AKLWLG
NZ 1207 AKLCHC
NZ 1207 AKLZQN
NZ 1207 WLGZQN
NZ 1207 AKLDUD
NZ 1207 CHCZQN
NZ 1208 WLGAKL
NZ 1208 ZQNWLG
NZ 1208 DUDAKL
NZ 1208 ZQNAKL
NZ 1209 AKLZQN
NZ 1209 WLGZQN
NZ 1210 ZQNCHC
NZ 1210 DUDWLG
NZ 1210 ZQNAKL
NZ 1210 CHCAKL
NZ 1210 CHCWLG
NZ 1210 WLGAKL
NZ 1210 ZQNWLG
NZ 1211 WLGDUD
NZ 1211 AKLCHC
NZ 1211 AKLZQN
NZ 1212 WLGAKL
NZ 1212 CHCAKL
NZ 1212 ZQNAKL
NZ 1213 AKLDUD
NZ 1213 AKLZQN
NZ 1213 AKLCHC
NZ 1215 WLGCHC
NZ 1215 AKLZQN
NZ 1215 CHCDUD
NZ 1215 AKLCHC
NZ 1216 CHCAKL
NZ 1216 ZQNAKL

Top 3 airports serviced by Air New Zealand